fbpx

INTEGRITET & COOKIES

Innehåll:

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

2. Vad används uppgifterna till?

3. Hur samlas uppgifterna in?

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

5. Dina rättigheter

6. Cookies

7. Kontaktuppgifter

När du kontaktar oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra webbplats. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1.     VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, telefon och e-postadress, du anger vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2.     VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Att fullgöra lagliga förpliktelser.
Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

  • Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
  • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Digipartner och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
  • Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

KONTAKTUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska bedriva vår verksamhet och kontakt med våra kunder.

ATT GENOMFÖRA DIREKTMARKNADSFÖRING

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

ATT FULLGÖRA LAGLIGA FÖRPLIKTELSER

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

3.     HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du själv lämnar uppgifter till oss.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:

Google analytics
Formulär på webbplatsen

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. Vi anonymiserar uppgifter i möjlig grad.

4.     TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5.     DINA RÄTTIGHETER

Tillgång
Rättelse
Radering – rätt att bli ”glömd”
Begränsning av behandling
Invändning
Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du vår operativa ansvarige på mail, billy@digipartner.se

Du får svar från oss inom 15 arbetsdagar.

6.     COOKIES

7.     KONTAKTUPPGIFTER

Digipartner Sverige AB
Billy Palmberg

billy@digipartner.se
070-369 09 86

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Maila oss!